ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Последнее видео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
12.05.2014 в 16:34
Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

Презентуємо наші спеціальності:

Спеціальність 5.0510201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, виробництвом електричного та електронного устаткування, технічним обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Типові задачі діяльності техніка з обчислювальної техніки:

• робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;

• обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;

• створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

• робота з ресурсами глобальних мереж;

• вибір електронних засобів збору та обробки інформації;

• тестова перевірка ЕОМ та периферійних пристроїв;

• обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

• пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ;

• підготовка до роботи устаткування та периферійних пристроїв.

Спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

Типові задачі діяльності техніка з обчислювальної техніки:

• розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;

• проектувати компоненти архітектурного рішення, використовуючи відповідні програмні засоби;

• самостійно проектувати людино-машинний інтерфейс, використовуючи засоби візуального програмування;

• володіти основами конструювання програмного забезпечення;

• володіти основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування;

• брати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовуючи системи управління базами даних;

• володіти основами методів та технологій візуального програмування

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати первинні посади:

• технік із системного адміністрування;

• технік-програміст;

• фахівець з інформаційних технологій;

• фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);

• фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

• фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Спеціалізація 5.05010201.01 «Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн»

В мовах бурхливого розвитку комп’ютерних графічних систем такі фахівці потрібні в цілому ряду галузей промисловості і громадської діяльності, пов’язаних із застосуванням автоматизованих систем проектування в промисловості і будівництві; поліграфічних систем, інформаційних мультимедійних систем, комп’ютерних ігор та тренажерів; комп’ютерний анімації мультиплікації; систем комп’ютерного дизайну , графічної візуалізації і віртуальної реальності. Рекламні агентства, відділи маркетингу, видавництва, друкарні, салони інтер’єру, WEB — студії потребують таких фахівців. Особливості навчання на цьому профілі підготовки: розробка і супровід програмного забезпечення комп’ютерних мереж і систем; розробка Інтернет — додатків; розробка WEB – сайтів; комп’ютерна графіка, WEB – дизайн.

Сучасний ринок праці надає широкий спектр можливостей для фахівців в області дизайну і WEB – технологій.

Спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства»

«Економіка підприємства» є однією з найперспективніших спеціальностей серед сучасних напрямів підготовки фахівців з галузі знань «Економіка та підприємництво».

Успішне оволодіння спеціальністю «Економіка підприємства» дозволяє стати висококваліфікованими працівниками, знання, навички й уміння яких будуть відповідати широкому спектру вакансій ринку праці.

Випускники можуть працювати:

 економістом з планування;

 техніком з підготовки виробництва;

 техніком з нормування праці;

 техніком з праці;

 техніком з обліку;

 помічником керівника підприємства;

 організатором діловодства (з економічної діяльності);

 калькулятор;

 статистик;

 інспектор з цін.

Крім того, випускник зможе розпочати свою справу та зайнятися підприємницькою діяльністю.

Спеціальність 5.03050802 «Оціночна діяльність»

При підготовці фахівців зі спеціальності «Оціночна діяльність» студенти оволодівають знаннями та навиками з оцінювання проблем і тенденції світового ринку у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом, здійснювати відкриття рахунку клієнта; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів, виплати дивідендів, процентів, емісії та погашення паперів в розрізі видів та строків цінних паперів.

Майбутні економісти зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах:

• брокера з цінних паперів;

• біржового маклера;

• дилера цінних паперів;

• торговця нерухомістю;

• торгівельного агента;

• торгівельного брокера;

• обліковця;

• касира;

• економіста;

• оцінювача майна та земельних ділянок.

Спеціальність 5.03050701 «Маркетингова діяльність»

Молодших спеціалістів з маркетингової діяльності коледж готує для роботи у сферах торгівлі, бухгалтерського обліку, реклами, консалтингу, дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки, вивчення потенційних можливостей ринкового середовища, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання всіх видів комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів.

Маркетингова діяльність стосується таких аспектів господарської діяльності підприємств, як вивчення ринків, розробка нових товарів, формування товарної, цінової та розподільної політики, організація інформаційного обміну зі споживачами (реклама, паблікрілейшнз і т.п.), освоєння нових ринків і ринкових сегментів.

Фахівець-маркетолог відстежує зміни обсягів, номенклатури та асортименту виробництва, якісні та кількісні зміни попиту, зміни місця підприємства на ринку тощо.

Можуть займати посади:

 торговельний агент;

 технік відділу маркетингу;

 представник торговельний;

 мерчендайзер;

 торговець технічний;

 організатор зі збуту;

 дилер.

Спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

Зі спеціальності: «Товарознавство та комерційна діяльність» коледж готує молодших спеціалістів, які призначені для роботи на підприємствах торгівлі, у сфері посередницьких послуг та в підрозділах збуту промислових та продовольчих підприємств.

Зі спеціальності: «Товарознавство в митній справі» коледж готує молодших спеціалістів, які призначені для роботи і митних справах та експертних лабораторіях.

В майбутньому товарознавці можуть займати посади :

• товарознавець;

• експерт митних лабораторіях;

• агент з торгівлі;

• митний брокер;

• товарознавець – експерт;

• менеджер з організації торгівлі

Спеціальність 5. 05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів»

Випускники коледжу підготовлені для роботи у цехах, лабораторіях, відділах технічного контролю та інших підрозділах хлібопекарських, кондитерських підприємств. Вони являються безпосередніми організаторами виробничого процесу, забезпечують дотримання технологічних параметрів , випуск високоякісної продукції.

Якщо станеш технологом , то будеш потрібен на сучасному ринку праці – як на великих заводах зі складним технологічним процесом , так і на малих підприємствах , у пекарнях, кондитерських цехах, харчокомбінатах, а також у науково-дослідницьких і проектних організаціях.

Спеціальність 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

Якщо ти навчаєшся по спеціальності: 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» то ти отримаєш:

• Отримаєш технічну освіту

• Можливість знаходити свою спеціальність в списку найбільш затребуваних на ринку праці

• Проходити практичне навчання на кращих підприємствах і комерційних установах

• Продовжити навчання в Академії харчових технологій

• Можливість розвитку творчих і спортивних здібностей

• Іногороднім надається можливість проживання в гуртожитку

Спеціалізація 5. 05060403.01 «Монтаж і обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря»

Монтаж і обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря – це створення та підтримування в приміщеннях стану повітряного середовища, який задовольняє вимогам санітарних та будівельних норм проектування будівель і споруд різного призначення.

Випускник даного напряму підготовки виконує діагностику систем кондиціювання і вентиляції, проводить регламентні роботи при їх технічному обслуговуванні; здійснює монтаж і демонтаж систем кондиціювання і вентиляції незалежно від типу та модифікацій обладнання (включно гібридні установки); читає монтажні креслення, технічну документацію та електричні схеми; виконує пуско-налагоджувальні роботи та роботи по веденню в експлуатацію систем кондиціювання і вентиляції повітря; проводить іспити апаратів працюючих під тиском (водяні калорифери, компресорно-конденсаторні блоки, та інші).

Системи кондиціювання і вентиляції це складні системи і спеціалістам, що їх про¬ектують, обслуговують і ремонтують потрібні спеціальні знання по холодильній техніці, опаленню, вентиляції, автоматизації, енергозбереженню, охороні праці і БЖД. Спеціалістів по кондиціюванню повітря характеризує широта професійних інтересів, яка є результатом співпраці з робітниками суміжних професій.

Випускники даного напряму підготовки можуть працювати на посадах:

• Механік – налагоджувальник СКП і СВП

• Механік з ремонту устаткування СКП і СВП

• Технік з експлуатації та ремонту СКП і СВП

• Технік – конструктор СКП і СВП

• Електромеханік холодильного обладнання;

• Монтажник систем вентиляції і кондиціювання повітря;

• Оператор енергозберігаючого устаткування будівель;

Виробнича практика студентів проходить на підприємст¬вах і організаціях які здійснюють роботи по монтажу, обслуговуванню і ремонту системи кондиціювання, вентиляції і життєзабезпечення.

Спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»

Коледж готує молодших спеціалістів «технологів виготовлення одягу) достатнього рівня кваліфікації для подальшого працевлаштування на посадах майстра, технолога, контролера якості та ін.. провідних виробничих підприємств легкої промисловості.

Спеціальність 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»

Коледж готує молодших спеціалістів (конструкторів-технологів взуття, шкіргалантереї, лимарних виробів) достатнього рівня кваліфікації для подальшого працевлаштування на відповідних посадах підприємств виготовлення шкіряних виробів.

Спеціальність 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів»

Коледж готує молодших спеціалістів (модельєрів-конструкторів одягу) достатнього рівня кваліфікації для подальшого працевлаштування на відповідних посадах в будинках моделей, експериментальних цехах та лабораторіях підприємств легкої промисловості.

-

Поиск:
расширенный

Артём Филипенко
«КУЛЕК», КРЕДИТ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ
В начале недели еще два депутата от Демократической партии (ДПМ) вышли из правящей коалиции. В когда-то второй по численности фракции Демпартии, еще недавно насчитывающей 30 парламентариев, осталась половина состава. Теперь правящая коалиция — Партия социалистов (ПСРМ) и ДПМ — состоит лишь из 52 депутатов, при том, что для большинства нужен 51. Для падения правительства, возглавляемого Ионом Кику, достаточно, чтобы еще два-три депутата из коалиции осуществили акт политической миграции.

На излете карантина с пользой: изучаем интересные места Одессы и Юга Украины
Смягчение карантинных мер было с восторгом воспринято теми одесситами, кому уже невмоготу было сидеть дома. Но развлечь себя чем-то более значительным, чем, например, прогулка в парке или возле моря, не особо получается: развлекательные учреждения в основном закрыты (да и денег у многих за время карантина стало меньше). А более ответственная часть одесситов, как и украинцев вцелом, зная о том, что опасность заражения и распространения коронавируса не преодолена, предпочитает лишний раз в места массового скопления людей не появляться.

 

Последние новости:
13:05 27.05.2020
12:11 27.05.2020
17:48 22.05.2020
17:42 21.05.2020
11:47 21.05.2020


© 2005—2020 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2020 S&A design team / 0.043